In English

Application of cross-talk cancellation to the improvement of binaural directional properties for individuals using bone anchored hearing aids (BAHA)

Chiao-Ling Liao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:10, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: crosstalk, crosstalk cancellation, bone anchored hearing aid, intercranial transfer function, ILDPublikationen registrerades 2010-09-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126958

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek