In English

Implementation of adhesion and non-linear contact stiffness in a numerical model for dynamc tyre/road contact

Julia Winroth
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:08, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: tyre/road interaction, tyre/road contact modelling, adhesion, non-linear contact stiffnessPublikationen registrerades 2010-09-27. Den ändrades senast 2015-05-08

CPL ID: 126957

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek