In English

Identification of the effective directivity of the human voice for a person sitting in the car seat with head restraints

You Chang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:03, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: sound directivity, vehicle interior acoustics, human voice,head restrainsPublikationen registrerades 2010-09-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126955

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek