In English

Fracture deformation when grouting in hard rock: In situ measurements in tunnels under Gothenburg and Hallandsås

Edward Runslätt ; Johan Thörn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:87, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-27. Den ändrades senast 2014-11-27

CPL ID: 126954

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek