In English

Analysis of Parameters Affecting Permanent Deformation in Road Pavement Based on Measurement Data from LTPP-Roads

Oguz Acikgöz ; Rezhin Rauf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:64, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]