In English

Risk and Vulnerability Assessment of Expanding the Windhoek Drinking Water Supply

Sofie Flod ; Hanna Landquist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:48, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Risk assessment, FMECA, vulnerability, water supply, aquifer, Namibia, WindhoekPublikationen registrerades 2010-09-27. Den ändrades senast 2014-06-13

CPL ID: 126951

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek