In English

Passengers’ Valuation of Quality in Public Transport with Focus on Comfort: A Study of Local and Regional Buses in the City of Gothenburg

Jenny Karlsson ; Emelie Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:59, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: public transport, valuation, local bus, regional bus, quality, comfort, focus group, questionnaire, on board study, qualitative interviewPublikationen registrerades 2010-09-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126949

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek