In English

Analys av trängsel på motorväg: Beräkningsmodeller för medelflöden/medelhastigheter samt utformning av påfartsreglering i Göteborg

Sebastian Hasselblom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:32 , 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126948

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek