In English

Uncoded cognitive transmission over AWGN and fading channels

Mohammad Reza Khanzadi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX068(2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126928

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek