In English

Consistency analysis and regularization parameter selection for direction-of-arrival estimation based on compressed sensing techniques

Ashkan Panahi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX037/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]