In English

Installation effects of lime-cement columns -with special focus on horizontal displacements and pore pressure changes

Charlotte Andersson ; Britta Karlström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:30, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Horizontal displacements, pore pressure, lime-cement columns, PlaxisPublikationen registrerades 2010-09-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126916

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek