In English

Implementing Multi-Touch Screen for real-time control of a robotic cell at Universidad Politécnica de Valencia

Peter Nyman ; Martin Edberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126887

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek