In English

Kollicoat IR/Brij 78: A stable couple? Storage stability of aqueous pharmaceutical coatings

Johan Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: pharmaceutical, coatingsPublikationen registrerades 2010-09-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126835

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek