In English

Friction at boundaries with periodic and random roughness

Markus Wahlsten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 50 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126825

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek