In English

On existence and uniqueness of non linear p-Laplace type PDEs with lower order terms

Simona Oana Tamasoiu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 58 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: MatematikPublikationen registrerades 2010-09-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126813

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek