In English

Characterization of Pt/CeO2 catalysts. Thermal ageing studies of high surface area support and evaluation of chemisorption based dispersion measurements

Susanne Ryberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: catalystsPublikationen registrerades 2010-09-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126762

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek