In English

A study on measuring painting performance at Vestas blade

Chen Zhang ; Gang Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:100, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126740

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek