In English

Managing delay in an oil industry construction project by using TQM framework

Amol Sawant ; Asif Khan Jadoon
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:058, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126738

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek