In English

Developing a new metal sandwich production system for a small entrepreneurial company - The creation of a production process, layout and initial investment plan

Toomas Suurküla ; David Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:050, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126737

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek