In English

Implementation of new knowledge management systems at Volvo 3P

Niclas Rinman ; Shea Wilson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:005, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126733

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek