In English

Development of evaporation models for CFD - For application within drying process simulation

Sam Robjer Gullman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126703

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek