In English

Getting to Know the User of ARTHUR Weapon Locating System - A Step towards User-Oriented Product Development

Fredrik Andersson ; Taina Flink
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126699

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek