In English

Simulating the dynamic response of a soil-pile system using ABAQUS

Petros Fekadu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:58, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Abaqus, Complex-harmonic analysis, Damping, Dynamic response,Linear elastic model, Soil-pile systemPublikationen registrerades 2010-09-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126526

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek