In English

Improving a manual assembly area using layout change and standardaization a participative approach

Per Andersson ; Carl Wenngren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:073, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126521

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek