In English

Information flow and decision support at a warehouse: streamlining the flow through better information exchange and suitable replenishment process

Evgeny Andreev
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:067, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126479

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek