In English

Markov Properties of Velocity and Passive Scalar Increments in Grid Generated Wind Tunnel Turbulence

Murat Tutkun
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. 69 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 12647

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek