In English

Supply Base Rationalization: an implementation analysis A case study in a Thai industrial construction company

Thomas Guillaume
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:078, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126399

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek