In English

Manufacturing and Characterization of Nematic Liquid Crystal Cells with Close to Homeotropic Director Orientation

Ikechukwu Nnoaham
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. 45 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: liquid crystal, homeotropic, alignmentPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 12621

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek