In English

Design of power dividers and 180 deg hybrids for use with the Eleven antenna for VLBI2010 and SKA applications

Abolghasem Zamanifekri
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX054/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126160

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek