In English

Staged excavation in soft clay supported by a cantilever sheet pile wall: Numerical analysis and field measurements of the effect of using a wailing beam

Hannes Persson ; Daniel Sigström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:41, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Staged excavation, cantilever sheet pile wall, wailing beam, deflection, flexural rigidity, torsional rigidity, PLAXISPublikationen registrerades 2010-09-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126038

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek