In English

Investigation of New Product Development Project at a Small Bicycle Company - A case study regarding the research and development of a new 20-inch bicycle

Orsat Benoit
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126034

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek