In English

Chromatic dispersion compensation by signal predistortion: Linear and nonlinear filtering

Seyedshaham Sharifian
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX026/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126005

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek