In English

Non-uniform sampling and reconstruction of multi-band signals and its application in wideband spectrum sensing of cognitive radio

Moslem Rashidi Avendi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX038/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126004

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek