In English

Efficiency manager - Development of an OEE measurement system

Jon Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX047/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-10. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 125990

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek