In English

Automatic generation of control code for robot function packages. Generation of robot set-up descriptions based on data in the simulation

Sathyamyla Kanthabhabhajeya ; Ruben Eduardo Pabello Rodriguez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX020/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-10. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 125974

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek