In English

Uplink power control for IMT advanced

Fahad Muslim ; Mujeeb Mujeeb Ur Rehman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX018/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 125973

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek