In English

Finding organizational failures to prevent recurrence of incidents - Development of a causal model to increase learning from incidents and near misses in the process industry

Johanna Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 125813

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek