In English

Premium Quality for a Mechanical Design Department

Martin Fägerlind ; Guillem Rofin Serra
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 125808

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek