In English

Integrating Environmental Aspects into the Product Development Process - Proposing a Lifecycle-based Concept to Strengthen L&N Amor PDD as a Sustainable Company

Christian Nyberg ; Sandra Lange
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 125716

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek