In English

Product development and evaluation of movable inserts for the TENA assortment

Victor Oredsson ; Dick Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 125714

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek