In English

Identification and mapping of cost elements for a part numbers life cycle at Volvo Truck Corporation

Kim Andersson ; Carl-Olof Bengtsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:077, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 125645

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek