In English

Sequential Non-Rigid Simulation in RD&T

Pontus Christensson ; Gustaf Samuelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 125598

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek