In English

Optimized Steering Wheel Interface - Designing for Efficient Airbag and Steering Wheel Assembly

Alexander Dramountanis ; Henrik Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 125597

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek