In English

Lean thinking in healthcare identification of waste in the physiotherapy department at Mölndals hospital

Markus Eriksson ; David Lennermo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:012, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 125532

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek