In English

Development of an operational indicator framework for monitoring and controlling environmental impact from freight transport at ABB

Ida Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:075, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 125496

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek