In English

Bunker compensation model and related factors in surrounding environment a ro-ro shipping study

Dagar Shailander ; Yu Chi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:068, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-08-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 125405

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek