In English

Deliveries from Manufacturing Technology Development - A study of internal technology transfer at Volvo Aero Corporation

Daniel Corin Stig
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-08-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 125326

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek