In English

Hydrogeological characterisation of a fracture network: Case study of horizontal drifts at Äspö Hard Rock Laboratory

Sara Kvartsberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:88, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: flow dimension, fracture system, fracture intensity, grouting, inflow prediction, KBS-3H, penetration length, transmissivityPublikationen registrerades 2010-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 125151

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek