In English

Processes around automated payment handling

Cecilia Söderman ; Magnus Terner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:036, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-08-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 125023

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek