In English

Framtagning av ett koncept på en jordglob som återspeglar dag och natt för hemmiljö

Frida Nystedt ; Martina Torndahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-08-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 125006

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek